Expressions of Interest zgłoszone w pierwszym terminie

Wg wiedzy Koordynatora w pierwszym terminie zgłoszono trzy Expression of Interest:

Instytutu Problemów Jądrowych
Parku Technologicznego we Wrocławiu
Politechniki Wrocławskiej